Mediene skildrer kvinnelige ledere som sjef, mor, kone og kropp. Mannlige ledere er bare sjefer.