Regjeringens tre nye ministre får en turbulent verden i møte.

Fredag presenterte Erna Solberg den nye regjeringskabalen. Børge Brende trer av for å bli president for World Economic Forum i Genève. Mens Trøndelag mister en toppolitiker, mister Norge en dyktig utenriksminister.

Ine Marie Eriksen Søreide (H) blir historisk som Norges første kvinnelige utenriksminister. Frank Bakke Jensen (H) går fra posten som europaminister til Forsvardepartementet, mens Marit Berger Røsland (H) slutter som statssekretær i Utenriksdepartementet for å overta Bakke-Jensens stilling som EØS- og EU-minister.

LES LEDEREN: Et gufs fra diktaturet

Som tidligere forsvarsminister og leder for Stortingets utenrikskomité, er Søreide et godt valg som utenriksminister. Det betyr ikke at hun går en enkel jobb i møte. USA er en mer uforutsigbar alliert enn vi er vant til. Forholdet til Kina er forbedret, men skjørt. Russland viser fremdeles vilje til å utvide sin interessesfære. De store linjene i norsk utenrikspolitikk bør ligge fast, men for å kunne fremme norsk utenrikspolitikk i en turbulent tid, må Utenriksdepartementet også vise vilje til nytenkning.

Bakke-Jensen må balansere målet om å styrke Norges forsvarsevne og forholdet til NATO mot hensynet til å ivareta norsk basepolitikk, slik at vi ikke provoserer Russland unødig. Samtidig må sikkerhetspolitikken videreutvikles, slik at Norge er rustet mot terrorangrep og hybrid krigføring, blant annet cyberangrep og desinformasjonskampanjer.

LES LEDEREN: Ikke la Frp, SV og Sp rokke ved EØS-avtalen

Marit Berger Røslands viktigste oppgave blir å finne Norges rolle i et Europa som slites mellom integrasjon og oppløsning. EU-politikerne er i ferd med å meisle ut et skatteregime for internasjonale teknologigiganter. Samtidig går Brexit-forhandlingene i sneglefart. Konflikten mellom de katalanske separatistene og den spanske regjeringen fortsetter å tilspisse seg. Hvor EU står om fire år, er uvisst.

Den internasjonale situasjonen gjør det vanskeligere å holde stø politisk kurs enn før. De tre nye ministrene har krevende år foran seg.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter