Regjeringens tre nye ministre får en turbulent verden i møte.