Vi er lovlydige, nesten alle sammen. Vi har lite å skjule. Er det dermed greit at både Facebook og storebror får vite alt om oss?