Publikumsfrieri verdsettes som regel mer enn introvert opptreden, men kvalitet måles ikke best i applaus og folkelighet. Det bare virker sånn.