Mange barn og unge under offentlig omsorg opplever i dag at deres oppvekst og ungdomstid er omflakkende og ustabil. De er blitt kasteballer i systemet.