Det er kommet fram at strømmeteknologi er montert i haller uten at kommunene som eier dem nødvendigvis har vært involvert i beslutningen. Venstre er svært bekymret for at uønsket overvåkningsteknologi skal innføres i idrettsanlegg. Her må vi folkevalgte på banen!

Det er blitt kjent at Norges idrettsforbund ønsker å innføre automatisert videostrømming av idrettsarrangementer/-kamper gjennom leverandøren MyGame. Trøndelag fylkeskommune er eier eller deleier i mange idrettsanlegg, blant annet for å ha arealer for kroppsøving for elever i videregående og fasiliteter for idrettsfagene. Derfor er det viktig at fylkeskommunen har klare retningslinjer for hva vi tillater i våre anlegg.

Takket være Venstres initiativ, skal Trøndelag fylkeskommune utarbeide en sak til politisk behandling som belyser omfanget av strømming/videoovervåking i fylkeskommunale lokaler – og hvordan fylkeskommunen som eier/medeier av idrettsanlegg skal forholde seg til bruk av automatisert strømming og annen form for videoovervåking i våre lokaler fremover. Det bør kommunene også gjøre.

Jeg vil gi ros til Trøndelag idrettskrets som enstemmig har sagt nei til strømming for alle utøvere som er under 18 år. Idrettskretsen la følgende prinsipielle spørsmål til grunn for sin beslutning: «Vil dette være til ungdommens beste?» Konklusjonen ble at man ikke kan se at dette er til ungdommens beste og definisjonen av ungdom settes da til de under 18 år. Det er et spørsmål som også Norges idrettsforbund burde stilt seg før de gjorde avtale med MyGame.

Allerede i mai advarte Stine Sofies Stiftelse mot NIFs planer om filming og strømming av breddeidrett ut på nett. Nå oppfordrer stiftelsen alle foreldre om å reservere sitt barn fra å bli filmet. Generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, omtaler filmingen som en «Ny arena for overgripere».

Venstre er glade for at folkevalgte i Trøndelag fylkesting får saken til behandling, slik at også vi kan si klart fra at dette er teknologi vi ikke ønsker i våre anlegg. Vi har alle et ansvar for å holde barna og ungdommene våre trygge, og for å sikre et godt personvern for alle. Da må vi ta kontroll over hva som kan og ikke kan tillates i våre egne anlegg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!