Norsk arbeidsliv har et konkurransefortrinn som vi må bruke for alt det er verdt. Vi må snakke mer om den norske arbeidslivsmodellen.