Ingen skal måtte oppleve at en uføretrygd føles som å bli kastet ut av arbeidslivet for godt. Vi må tenke helt nytt rundt uføretrygd, særlig for de unge.