Overskriften i leserinnlegget til Svein Otto Nilsen den 9. juni kan oppfattes slik at Blå Kors Lade Behandlingssenter legges ned. Blå Kors Lade behandlingssenter består! Senteret har i en årrekke levert behandling for rus- og spillavhengighet til pasienter fra hele Midt-Norge. Våre tjenester er forankret i driftsavtale med Helse Midt-Norge, og vi behandler pasienter fra hele helseregionen. Det skal vi fortsette med, men ikke med allmennpoliklinikk.

I januar 2022 ble Blå Kors Lade Behandlingssenter og Tyrili etter anbudskonkurranse med Helse Midt-Norge tildelt oppdrag i nye driftsavtaler som trer i kraft fra 01.07.22. Ved publisering av konkurransen ble det klart at allmennpoliklinikk ikke var en del av anskaffelsen. Gjennom våren har vi måttet avviklet vår poliklinikk som har vært i drift i over 40 år, og tilbudet overtas av St Olavs HF sin rusklinikk. Det har vært en tung prosess for vårt erfarne og kompetente fagmiljø. Avgjørelsen har også skapt reaksjoner fra pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og andre samarbeidspartnere.

Blå Kors Lade Behandlingssenter opprettholder imidlertid tilbud om medisinsk avrusing (18 plasser), Klinikkavdeling med kjønnsdelt tilbud til alkohol- og medikamentavhengige (16 plasser og to brukerstyrte senger), ROP-avdeling for pasienter med komplekse tilstander (syv plasser) og Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (fem familieplasser). I tillegg skal vi yte polikliniske og ambulante tjenester til pasienter på vei inn i, mellom og etter innleggelser.

Vi er vi glade for at vi kan fortsette å tilby et tilgjengelig, helhetlig og spesialisert behandlingstilbud til ruspasienter og deres pårørende her på Lade. Avtalen vi tar fatt på fra 01.07.22, innebærer også at vi skal fortsette å være en aktiv forsknings – og utviklingsaktør som er med å løfte rusfeltet videre inn i ei spennende framtid. Det skal vi selvsagt gjøre i et nært og forpliktende samarbeid med helseforetakene og regionalt helseforetak.

Vi er også svært glade for debatt omkring helsetjenester til rus- og spillavhengige og deres pårørende, og at det reageres når sykehusene overtar svært velfungerende tilbud som private ideelle til nå har hatt hånd om. Vi tror som Svein Otto Nilsen skriver i sitt innlegg at tilbudet om rusbehandling, bør fortsette å være variert og driftes av både offentlige og private ideelle aktører. Det sikrer reell mulighet for valg av behandlingssted med ulike kunnskapsbaserte tilnærminger. Slik oppnår vi best mulig rekkevidde og effekt for pasienter og pårørende som sliter med rus- og spillavhengighet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe