foto
Vi forutsetter at næringslivets interesser gis forrang fremfor allmennhetens behov når det gjelder overordnede prinsipp for areal­bruk i området, skriver debattanten. Foto: Morten Antonsen

Næring og industri på Nyhavna