foto
Utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk ble ikke lovlig satt opp. Bildet er fra Arvid Jåma i Storheia. Foto: Mariann Dybdahl

Fosen-dommen er såre enkel for Støre!