foto
Karakterbasert inntaksordning vil forsterke de utfordringene vi allerede ser hos mange elever når det gjelder deres psykiske helse, skriver Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet Foto: Håvard Jensen

Valgfrihet under tvang