foto
Ola Borten Moe og Jenny Klinge Foto: Terje Svaan/Adresseavisen

Kva skjer med domstolane når Domstoladministrasjonen tapar?