foto
Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem. Foto: Tor Arne Granmo

Gartnerstillingen ved Midttun må bestå