foto
Innleggsforfatterne reagerer på at Studenttinget ved NTNU har vedtatt at universitetet ikke burde tilby fast avsatt areal til livssynsveiledning på campus. Foto: Ivar Mølsknes

Studenten lever ikke av brød alene