foto
Fagforbundet ønsker ikke premiering av enkeltgrupper, men at lønnsoppgjøret heller skal se innsatsen til hele laget, skriver tillitsvalgt. Foto: Privat

Hele laget skal ha lønnstillegg