foto
Avtalen med Hitler som den britiske statsminister Neville Chamberlain trodde ville sikre freden, endte med annektering av Tsjekkoslovakia, og seinere 2. verdenskrig. Foto: NTB / SCanpix

Øst-Ukraina er det nye Sudetenland