foto
Illustrasjon viser gangbru og hvordan nytt bygg på Hesthagen bygger igjen Schøyens gate og i følge kronikkforfatterne bryter historiske byggelinjer. Foto: Statsbygg

Bruk plan- og bygningsloven i byen vår!