foto
Vi må nå, på tvers av den politiske fløyen, adressere utfordringen for de med varig lavinntekt på en effektiv, verdig og klok måte, skriver debattanten. Foto: Privat

Vedvarende lavinntekt øker i omfang