Dei vekene eller månadene asylsøkjarane oppheld seg i Noreg, representerer ei unik moglegheit til å spreie kunnskap om norsk språk og kultur på ein positiv måte, skriver Jens Haugan ved NTNU og VOX-voksenopplæringsinstituttet.