foto
Marek Jasinski (Ap) og Ottar Michelsen (SV) har helt ulikt syn på hvordan Trondheim bør styres.

Ja eller nei til parlamentarisme?