I Trondheim skal vi nå bruke 100 millioner på tiltak for å gjøre gatene våre bedre universelt utformet. Dette vedtok bystyret i september med miljøpakkekameratenes stemmer (MDG, Ap, SV, Sp, V og KrF), mot Høyres stemmer, som heller ikke hadde eget forslag som inkluderte dette. Likevel spør Høyres Utne om det politiske flertallet tenker på mennesker med nedsatt funksjonsevne når vi planlegger byen. Svaret er ja. Det er behov for å fikse kantstein, legge flere ledelinjer og utforme fortau som sikrer at alle kommer seg fram i gatene våre uten mange hindre. Skal vi legge byen til rette for alle, må vi sette av penger for å gjøre disse tiltakene.

I samme bystyremøte vedtok miljøpakkekameratene at vi skal redusere prisen på kollektivbillettene og sette av penger til dette. Høyre valgte å ikke fremme forslag i sitt alternative forslag om å sette av midler til lavere priser. MDG mener at disse pengene også skal gå til å gjøre det gratis å reise kollektivt for for eksempel blinde og folk i rullestol.

Fra 2016 til 2021 har antall HC-plasser i Midtbyen økt fra 49 til 72 plasser, i følge Midtbyregnskapet for 2021. MDG mener at vi skal bygge flere HC-plasser i sentrum og lokale sentrum omkring i Trondheim. I tillegg til flere HC-plasser, må vi passe på at de er plassert der behovet er. Vi forventer at de kommende saken om HC-parkering i sentrum legger til rette for dette.

Da vi skulle vedta utforming av Kongens gate, valgte Høyre å prioritere bilen over bredere fortau som i dag er svært smale på deler av strekningen, selv om det ikke er gode nok alternativer i sidegatene. Her ble den store gjennomgangstrafikken gjennom Midtbyen et hinder for å gi bedre universell utforming.

Det er riktig at vi nå prioriterer framkommelighet for bussen i Prinsenkrysset, fordi de neste årene vil antallet busser øke. Vi må derfor unngå at bussen blir stående i kø, og at bilen ikke hindrer fremkommeligheten for bussen. Det vil likevel være mulig å komme seg til og fra Midtbyen for folk med nedsatt funksjonsevne. Vi bør fortsette arbeidet med å redusere biltrafikken i byen, for å gi mer plass til de som må kjøre bil. Som Mauritzen skriver, så er en by med færre biler en bedre by for alle. Med Høyre bak rattet må folk sitte mer i kø både i bilen og på bussen, også de med blindestokk og rullestol.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe