foto
Torsdag behandler politikerne i bygningsrådet framtida for bryggerekka i Kjøpmannsgata. Nye opplysninger viser at det blir vanskeligere å bygge boliger i bryggene enn mange har trodd. Foto: TRYGVE LUNDEMO

Boliger kan ikke berge bryggene