Sløsing med offentlige ressurser kan føre til nedleggelse av Blå Kors Lade Behandlingssenter. Det er uansvarlig.