Hvis Røkke kjøper Norske Skogs fabrikker, tar han kontroll over store deler av trøndersk industri. Med det følger et tungt samfunnsansvar.