foto
Foto: Karl Erik Brøndbo, fra «Den største forbrytelsen»

Tankegodset som førte til folkemord, døde ikke