Det er grunn til å spørre om det er hensynet til utbyggere eller hensynet til samfunnet som er viktigst for Trondheims politikere.