Svartlamoens fremtid står på spill - igjen. Det kan gi bydelen en synlighet den har mistet.