Vi skal trå forsiktig i alle spørsmål som gjelder livets tilblivelse og våre arveanlegg.