Teknologimiljøet har for lenge latt seg styre av tankegods fra salig formann Mao. Det er tid for å luke og tynne.