foto

Funksjonshemmede har rettigheter som trenger sterkere vern