Å la vernede bygg stå uten tilsyn er en kalkulert risiko for økte kostnader, mener Byantikvaren i dette debattinnlegget.