foto
Redningsaksjoner er en offentlig oppgave, men er samtidig avhengig av frivillig innsats. Her er frivillige i Røde Kors hjelpekors avbildet i forbindelse med en øvelse i Ålen i 2010. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen

Staten betaler, også for rikinger og «tullinger»