Shimon Peres´ bortgang forsterker oppmerksomheten om arbeidet for fred i Midtøsten.