Mens det moraliseres over rosafisering av norske småjenter, er noen av de største kultursuksessene rettet mot norske kvinner en sexfiksert blanding av rosa og grått, badet i nygamle kjønnsklisjeer.