Før den politiske debatten hardner til enda mer, må vi enten ta livet av begrepet «falske nyheter» eller bli enige om hva det betyr.