Speilet spør ikke lenger: Er du ren? Er du tro? Vår tids speil undersøker om du er kvinne eller innvandrer, og spør: Er du lønnsom?