Innbyggerne i og rundt Holtålen risikerer skyhøye bomutgifter. Politikerne må høre på protestene fra dem som rammes.