Representanter for kirken mener høyblokka på Hallset, slik utbyggerne ønsker den bygd, blir en belastning på miljøet. Foto: ARC ARKITEKTER AS/SAKSDOKUMENTENE TIL BYGNINGSRÅDET

Høyhus på Hallset, mer belastning enn berikelse