foto
Sammen med politikere og myndigheter vil vi i Utdanningsforbundet utvikle lærerspesialistordningen til noe som både lærere og elever kan nyte godt av, skriver Utdanningsforbundet, Foto: Utdanningsforbundet

Lærerspesialistordningen må forankres og forbedres