Staten har tjent grovt på høye strømpriser. Nå må de sørge for at strømofrene får den støtten de trenger raskt.