En periode var det mulig å se lyset i enden av pandemi-tunnelen. Nå er følelsen «rykk tilbake til start». Men jobben min gir meg et viktig perspektiv.