Selv om intensjonen er god, kan urettmessige bekymringsmeldinger til barneverntjenesten føre til negative konsekvenser for familiene som rammes, barneverntjenestens kapasitet og tilliten til helsepersonell.