foto
Vi håper denne og andre tilsvarende saker bidrar til å bevisstgjøre hjelpetjenestene og Statsforvalteren, skriver kronikkforfatterne etter at helsepersonell brøttaushetsplikten. Foto: Håvard Jensen

Målet helliger ikke middelet