foto
Trondheim 1. oktober 2021 Mette Bye, byantikvar i Trondheim, ser på Grensen og resten av området nedenfor NTNU Gløshaugen. Foto: Morten Antonsen

Trehusene i Grensen må tas vare på