foto
Medieforsker Anne Gjelsvik mener at Transiteaterets forestilling 03:08:38 – Tilstander av Unntak, er et godt eksempel på hvordan kunsten kan behandle terroristers holdninger og handlinger uten å gi dem talestoler. Foto: Transiteateret

Fra rekviem til propaganda