foto
Jeg opplevde selv tyveri av en ny elsykkel i fjor. Saken ble anmeldt, det ble lagt ved overvåkningsbilder og et vitne navnga gjerningsmannen. Likevel blir saken henlagt uten noen forklaring, skriver Terje Lutdal, innehaver av Trondheim Elsykkel.. Foto: privat

Skjær i sjøen for byens syklister