foto
Teksten i annonsen fra Stiftelsen MorFarBarn ble gått gjennom av redaksjonen før publisering nettopp med tanke på presseetikken. Etter vårt syn er teksten godt innenfor Vær Varsom-plakaten, skriver Kirsti Husby. Foto: Mariann Dybdahl

Ytringsfriheten gjelder også for meninger som oppleves ubehagelige