Som tidligere kommunikasjonsrådgiver i staten har jobben min vært å realisere tiltak. I oppdrags- og tildelingsbrev kommer bestillinger på nye nettsider, veiledere eller app-er. Noen av tiltakene er kopier fra tiltak i utlandet og kommer gjerne etter at politikerne har vært på studietur. Andre tiltak er trendbasert. Fellesnevneren er at sammenhengen mellom mål og tiltak sjelden er godt redegjort for, skriver kronikkforfatter Hanne Marstrand. Foto: PRIVAT

Det siste denne valgkampen trenger, er en ny app