foto
Dersom verden skal utrydde barneekteskap innen 2030, slik det står i FNs bærekraftsmål under delmål 5, haster det med å endre den politiske holdningen i verden, skriver debattanten. Foto: PRIVAT

Jentene må selges tidligere på grunn av korona