foto
Når folk får hodet over vannet og får mer oversikt, vil trolig hamstringa avta. Her fra såkalt "panikkhamstring" i Kroppanmarka i Trondheim. Foto: Therese Alice Sanne

Jeg holdt hodet kaldt på Kiwi. I hvert fall ei stund